Øsby Børnehus
Øsby Børnehus
Øsby Nedergade 30
6100 Haderslev
mjhs@haderslev.dk
7434 5500

Kalender

Øsby Børnehus er en integreret daginstitution - en del af Starup-Øsby skole og børnehus. Modtager børn i alderen 0 - 6 år.

Værdier

 

NATUR:
Øsby Børnehus har sin inspiration i kontakten med naturen og udelivet. Skoven, stranden og marken er steder vi opsøger, så børnene kan opleve og udforske naturen på nærmeste hånd og blive fortrolige med den.

Vi opfatter naturen som en ubegrænset og varieret tumleplads for lege og fysiske aktiviteter. Desuden betragter vi naturen som et spændende, foranderligt oplevelsesrum, der kan give gode muligheder for udvikling af fantasi, kreativitet og påhitsomhed. Endelig ser vi naturen som et særligt velegnet erfarings- og læringsrum for udvikling af færdigheder og viden.

I lyset af dette lægger vi i Øsby Børnehus vægt på:
- At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den, som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.
- At børnene udvikler respekt og forståelse for, og oplever glæden ved, at være i naturen.
- At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø

BEVÆGELSE:
Der er forsket meget i vigtigheden af bevægelse. Nordiske forskere er kommet frem til, at det kan dokumenteres en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, og det uanset alder. Fysisk aktivitet forbedrer kognitionen – altså hjernen vokser og arbejder bedre. Det blev sandsynliggjort i forhold til en række områder så som problemløsning, logisk tænkning, arbejdshukommelse, selvopfattelse, opmærksomhed og sproglige færdigheder.

Vi opfatter bevægelse som noget naturligt. Det er både, når barnet tager initiativ til leg og bevægelse, og når det er en klar pædagogisk aktivitet, hvor der er et formål med bevægelsen. Desuden mener vi, at bevægelse kan foregå i mange oplevelsesrum som, legepladsen, sportspladsen, hallen, naturen mm. Vi mener, at der er mange forskellige udfordringer i bevægelse, og der er mulighed for succesoplevelser, som barnet kan sole sig i.

I lyset af dette lægger vi i Øsby Børnehus vægt på:
- At der er gode muligheder for at bruge kroppen i det daglige liv såsom på den store legeplads og naturen lige uden for døren, for at lære sig selv og sin krop at kende
- At børnene får udfordringer og succesoplevelser på det motoriske plan og mærker glæden ved at bevæge sig også i fællesskab med andre
- At børnene opfordres til at gøre tingene selv og opleve succesen i at kunneAktiviteter

Dagsrytme og årshjul kan ses under fanen Pædagogik.
Planlagte aktiviteter fremgår af kalenderen