Øsby Børnehus
Øsby Børnehus
Øsby Nedergade 30
6100 Haderslev
mjhs@haderslev.dk
7434 5500

Kalender

Øsby Børnehus er en integreret daginstitution - en del af Starup-Øsby skole og børnehus. Modtager børn i alderen 0 - 6 år.

Hvem og hvad er Øsby Børnehus?

Øsby Skole og Børnehus åbnede august 2018. Vi er et samlet pædagogisk tilbud for de første 12 år af børnenes liv. Vi bestræber os på en sammenhængende pædagogik gennem hele forløbet, der udvikler barnets forståelse af sig selv og dets rolle i samspillet med andre.

Gennem leg og læring dannes vi som hele mennesker, med rødder i det lokale og mod på det globale. Vi vægter et højt, fagligt niveau og lader ikke nogen i stikken. Natur og bevægelse er vigtige pejlemærker for os. Vi respekterer både ånden og håndens arbejde og ser mennesket som et skabende væsen, der snart finder på nyttige ting og snart hengiver sig til kunsten.

Øsby Skole og Børnehus er et trygt sted, hvor børnene og deres familier kender hinanden, og hvor personalet udgør et samlet hele, uanset funktion i huset.

Øsby Skole og Børnehus er oprettet som en såkaldt landsbyordning under Starup-Øsby Skole & Børnehus. Bestyrelsen er tilpasset det udvidede område, og vi har et nært samarbejde med områdets beboerforeninger, idrætsforening, sognet og erhvervslivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.