Øsby Børnehus
Øsby Børnehus
Øsby Nedergade 30
6100 Haderslev
boha@haderslev.dk
7434 5500

Kalender


  • Tir 18 dec
    Julefrokost

Øsby Børnehus er en integreret daginstitution - en del af Starup-Øsby skole og børnehus. Modtager børn i alderen 0 - 6 år.

Hvem og hvad er Spirevippen?

 

Spirevippen er en 0 – 6 års institution beliggende i Øsby på Haderslev Næs. Øsby er kendt som et aktivt lokalsamfund med et rigt foreningsliv, købmand og skole. Vi har et meget tæt samarbejde med skolen om udviklingen af det lokale børneunivers.

Børnehaven ligger i et pacelhuskvarter, med frit udsyn til markerne og idrætpladsen lige overfor.

 

Vi har et forholdsvis nyt hus med 3 store grupperum, som er funktionsopdelte, hvilket betyder, at der i indretningen er taget højde for, at børn har forskellig alder, behov og udfordringer. Der er skabt rum til kreative aktiviteter, ro og fordybelse, samt særlige oaser til de små.

 

Vi har en dejlig stor legeplads, som støder lige op til de omkring liggende marker. Legepladsen er indrettet med mange motoriske udfordringer, mulighed for naturoplevelser, samt buske og krat hvor der er mulighed for at trække sig tilbage - alene eller med en god ven. Der er i indretningen af legepladsen taget højde for, at de legeaktiviteter, der appellerer til de mindre børn, ligger tættest på huset.

 

I hverdagen er børnene samlet på tværs af alder, hvor de små har mulighed for at lære af de store og de store lærer at tage særlige hensyn og vise omsorg for de små.

 

I arbejdet med læreplaner har vi fokus på, at børn lærer forskelligt og skal udfordres forskelligt, derfor vil gruppeopdelingerne variere fra aktivitet til aktivitet.

 

For at give børnene en tilknyning til jævnaldrene er de delt i tre grupper efter alder:

  • Mejser – de mindste
  • Svaler – de mellemste
  • Falke – de ældste

Grupperne er udgangspunkt, når vi spiser, samt når der er aldersrelaterede aktiveteter.

 

Vi har skiftende fokusgrupper som varierer i størrelse, alder og sammensætning. Disse grupper dannes efter børnenes behov, f.eks. for at styrke sproget, legerelationerne eller motorikken. I de perioder, hvor vi arbejder på denne måde, går børnene fra med en voksen ca ½ time 1 – 2 gange om ugen.

 

Hver familie tilknyttes en kontaktpædagog, det vil sige, at pædagogen har ansvar for alle de børn familien har i Spirevippen. Kontaktpædagogen har det overordnede ansvar for barnet og er bindeled mellem hjemmet og Spirevippen.