Øsby Børnehus
Øsby Børnehus
Øsby Nedergade 30
6100 Haderslev
mjhs@haderslev.dk
7434 5500

Kalender

Øsby Børnehus er en integreret daginstitution - en del af Starup-Øsby skole og børnehus. Modtager børn i alderen 0 - 6 år.

Formand Pernille Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet valgt til fælles bestyrelsen:

Lisa Nissen

Mette Skøtt

Sandra Simonsen

Medarbejderrep.:
Hanne Matthiessen

Øsby Børnehus er en kommunal institution - en del Starup - Øsby skole og børnehus.

Bestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter valgt i daginstitutionen, 7 forældrerepræsentanter valgt i skoledelen, 1 medarbejder valgt i daginstitution og 2 medarbejderrepræsentanter valgt i skolen samt 2 elever.

Der bliver afholdt forældremøde i daginstitutionens delen med valg til bestyrelsen hvert forår.

Forældrerepræsentanterne bliver skiftevis valgt for to år. 

Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper, der danner grundlag for det pædagogiske arbejde i Starup - Øsby skole og børnehus, samt fastsætter principper for anvendelsen af budgetramme.

Der afholdes 10 møder årligt, som ligger sent på eftermiddagen eller om aftenen.