Øsby Børnehus
Øsby Børnehus
Øsby Nedergade 30
6100 Haderslev
mjhs@haderslev.dk
7434 5500

Kalender

Øsby Børnehus er en integreret daginstitution - en del af Starup-Øsby skole og børnehus. Modtager børn i alderen 0 - 6 år.

Fødselsdage


I Spirevippen fejre vi gerne børnenes fødselsdage, måden vi gør det på fremgår af nedenstående link.https://www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=30056&pu=true