Øsby Børnehus
Øsby Børnehus
Øsby Nedergade 30
6100 Haderslev
mjhs@haderslev.dk
7434 5500

Kalender

Øsby Børnehus er en integreret daginstitution - en del af Starup-Øsby skole og børnehus. Modtager børn i alderen 0 - 6 år.

Nye Børn i Øsby Børnehus


En ny epoke for Jeres barn skal til at starte, og det skal snart møde en ny og stor verden i form af Øsby Børnehus. Det er en stor omvæltning for barnet og Jer som forældre. I er vant til de trygge rammer hjemme hos Jer selv eller hos en dagplejer, hvor I kun har skullet forholde Jer til få børn og en enkelt voksen.

Når Jeres barn skal starte i en daginstitution medfører det et skift fra det kendte, både de fysiske rammer og de sociale er anderledes. Øsby Børnehus er et stort hus, med en stor  legeplads, der lige skal indtages i små bidder.
I Øsby Børnehus skal Jeres barn og I som forældre, lære mange børn, deres forældre og personalet at kende. Det vil være meget forskelligt, hvem Jeres barn møder om morgenen, når I afleverer, da personalet har skiftende arbejdstider, og det vil ofte ikke være det samme personale som er der, når I henter jeres barn igen om eftermiddagen. Men der vil altid være nogen, der kan berette, hvad der er sket af spændende ting i løbet af dagen. I kan også holde Jer orienteret på vores informationstavle i fællesrummet, på Øsby Børnehus's forældreintra, der hedder Infoba, samt hjemmesiden www.spirevippen.dk. (er endnu ikke omdøbt)

Hvordan reagerer børnene så på denne nye og store verden?
Børn er forskellige, og de reagerer også meget forskelligt på omstillinger i deres liv. I starten vil Jeres barn måske knytte sig mest til en enkelt eller to voksne, som vil være deres trygge base i hverdagen. Langsomt vil de udvide deres horisont, og lære de andre voksne og børn at kende.  
Nogle børn føler sig hurtigt trygge, leger og udforsker Øsby Børnehus på egen hånd med det samme. Mens andre børn har et større behov for den tryghed, den enkelte voksne kan give, ved at være i nærheden, holde i hånd eller sidde på skødet. Lidt efter lidt vil de føle sig mere trygge, blive mere nysgerrige og giver lidt mere slip, men ønsker stadig at have trygheden i, at den voksne er lige i nærheden.

Det praktiske omkring opstarten.
Når Jeres barn er indskrevet i Øsby Børnehus vil I modtage et velkomstbrev. Vi inviterer på et forbesøg, hvor I vil blive tilbudt en rundvisning, og vi tager en snak omkring Jeres barn, samt om hvordan opstarten skal foregå.
I fællesskab vil vi fra dag til dag aftale, hvor meget vi vurderer barnet kan være i Øsby Børnehus, med og uden mor eller far.
Vi er klar over, at alle forældre ikke har de samme muligheder i forbindelse med en opstart i daginstitution. Hvilket vi har stor respekt for. Vores erfaringer er, at det er vigtig at have god tid til en stille og rolig opstart, da det er en stor omvæltning i barnet hverdag.