Øsby Børnehus
Øsby Børnehus
Øsby Nedergade 30
6100 Haderslev
mjhs@haderslev.dk
7434 5500

Kalender

Øsby Børnehus er en integreret daginstitution - en del af Starup-Øsby skole og børnehus. Modtager børn i alderen 0 - 6 år.

Dagsrytme


Øsby Børnehus's hverdag

Vores hverdag ser vi som en sammenhængende dag i børnenes liv. Alle aktiviteter - som planlagte prioriterede pædagogiske aktiviteter, leg, tid til kreativitet, bevægelse og dagligt udeliv ser vi som en helhed.

Når I – forældre og børn - kommer ind i Øsby Børnehus bliver I mødt af nysgerrige og glade børn samt voksne der tager imod med et smil.

Det er vigtigt for os, at I som forældre føler Jer velkommen, og vi bestræber os på at skabe en gensidig tillid, hvor vi fortæller om barnets dag på godt og ondt.

Børnehuset åbner 6.28, og indtil 7.15 er der mulighed for, at de børn, der kommer tidligt, kan spise den medbragte morgenmad. Til dem der har fået morgenmad, tilbyder vi stille aktiviteter som at læse, tegne eller lave puslespil, så vi får en rolig start på dagen.

Fra 7.15 – 8.15 – her siger vi godmorgen til mange børn og forældre, og I vil opleve aktivitet i hele huset. Tegnebordet er et populært sted, og der snakkes, fortælles om nyt de har lært at tegne, eller bogstaver de kan skrive. Måske en forælder der lige skal tegne noget til børnene inden der siges farvel.

I løbet af morgenstunden kommerr der gang i flere ting; duplo, magneter, tog/ kuglebaner og biler, og der laves legeaftaler på tværs af alder og køn. I dukkekrogen laves der mad, dækkes bord, skiftes babyer og leges far, mor og børn. Der ventes på venner, og de bliver inviteret med i legen når de kommer. Er det lyst udenfor, vil I ofte opleve, at vi allerede er ude fra kl. 7.15, men så flytter aktiviteterne bare med.

Fra 8.15 – 8.45; tilbydes en formiddagsmad, inden de planlagte aktiviteter starter, og der er tid til at de mindste skal skiftes og have en formiddagslur.

Fra kl. 9.00 – 11.00 er der mulighed for planlagte aktiviteter, eller spontane – hvis der sker noget spændende i lokalområdet – f.eks. er der gang i høsten, eller fældes der træer skal dette også opleves. Skal der være byfest er det os der afprøver den store hoppepude.

Vi tager udgangspunkt i årstid/ temaer der underbygger vores værdier – natur og bevægelse – se også årshjulet på hjemmesiden. Aktiviteter planlægges så alle kan deltage uanset alder og udviklingstrin.

Måske er vi i gang med mini olympiade – med masser af bevægelse og sjove aktiviteter på sportspladsen, legepladsen eller i hallen – plante, så og lave spireforsøg  - måske skal vi samle nødder frugter og bær fordi vi er i gang med et høsttema - eller øve til vores krybbespil i kirken, - klippe julepynt til plejecentrets juletræ, - samle affald, fordi vi er med i den store affaldsindsamling eller noget andet vi synes er spændende, sjovt og lærerigt.

Kl. 11.00 – 11.45 Vi spiser vores mad, som oftest udendørs – hvis vejr og insekter tillader det – vi snakker om det vi har lavet/ oplevet, og måske læser vi en historie medens vi spiser. De små spiser inde, og de leger indendørs inden det er tid til at blive skiftet og få en middagslur.

Fra kl. 11.45 – 14.00 Børnene leger på legepladsen, nogle sover/ hviler til middag – de store indenfor og de små udenfor i barnevogn. Personalet spiser frokost, der planlægges aktiviteter, udveksles informationer og praktiske opgaver løses.

Kl. 14.00 – 14.45 – er det tid til at spise den medbragte frugt/ eftermiddagsmad. Vi spiser ude – igen hvis vejr og insekter tillader det – eller inde hvor det er hyggeligt at lege picnic på en af stuerne.

De små vågner, og sovebørnene kommer op, alle bliver skiftet og så er de også klar til at spise frugt.

Fra 14.45 – 16.45 leger vi på legepladsen, måske gemmeleg med IPads, sanglege, bygger huler, cykler, spiller bold eller laver (sand)kager til sønderjysk kagebord.  De første børn bliver hentet, og vi hjælper hinanden med at rydde op. Der er tid til at snakke med de forældre der kommer, måske er der informationer der skal videregives eller bare en snak om børnenes dag.

Alle tider er generelle - ca. tider, og udgangspunktet vil altid være barnets basale behov.  

I Spirevippen er der rart

det gir mit liv en dejlig start

for store og små er samlet her

Og det er stedet hvor det sker.

 

Vi leger og lærer alle børn

med trillebør vi tar` en tørn

med græs og dyr og andre ting

Så den er bare pingeling.

 

Vi har en dejlig legeplads

hvor vi kan give den rigtigt gas

med cykler, gynger, klatretræer

Og det synes vi er meget værd.

 

Se oversigt over dagsrytmen i nedenstående link: